Dukat Bogorodica

Dukat Presveta Bogorodica (Majka Božija, Bogorodica).Prema Novom zavetu Marija je bila majka Isusova. Za vernike, Marija je sva čista i sva sveta, jer je njenim slobodnim pristankom Bog postao čovek. U pravoslavnoj duhovnosti zauzima važno mesto jer je bila prva koja je slušala Isusove reči i čuvala ih u svom srcu.

Dukat Beli Andjeo

Dukat Beli anđeo je deo kompozicije Mironosice na Hristovom grobu iz crkve Vaznesenja Hristovog manastira Mileševe i spada u najpoznatije freske Srbije ali se ubraja i u velike domete evropskog slikarstva. Smatra se jednim od najlepših radova srpske i evropske umetnosti srednjeg veka.

Dukat Sv. Nikola

Milostiv i pravdoljubiv, Sveti Nikola je već svojom pojavom donosio ljudima utehu, spokoj i nadu. Pozivali su ga u bolesti, nevolji, bedi, nemoći, jer je svima priskakao u pomoć. Kao svešteno lice, 58 godina je služio na dobrobit Hrišćanima i Hrišćanstvu, a upokojio se u dubokoj starosti, 19. decembra 343. godine. Na njegov grob u Miru dolazili su Hodočasnici s raznih strana da se poklone svetitelju i da ga mole za pomoć.

Dukat Sv. Jovan

Kada je odrastao, rešio je da ode u pustinju u donjem toku reke Jordan, gde je samovao hraneći se izdancima drveta, medom divljih pčela i odeven u haljinu satkanu od kamilje dlake, opasan kaišem. Ljudi su zazirali od njegovog pustinjačkog izgleda, a još više su se plašili njegovih propovedi u kojima je otvoreno govorio o ljudskim manama i izopačenostima, osuđujući nepočinstva i moralna urušavanja.

Dukat Sv. Petka

Sveta Petka je rođena u X veku u selu Epivatu, blizu Trakijskog grada Kalikratije. Predpostavlja se da je bila Srpkinja. Pošto je mlada ostala bez roditelja, otišla je u Carigrad, zamonašila se u Jordanskoj pustinji i ostala tu do starosti. Pred kraj života se vratila u Epivitu i tamo proživela još dve godine u neprestanom postu.

Manastir Ostrog

Nalazi se na području Bjelopavlića, pripada opštini Danilovgrad i smešten je u okomitoj steni sa koje se pruža pogled na ravnicu.Osnovao ga je hercegovački mitropolit Vasilije Ostroški, koji je tu i sahranjen. On je svetac čudotvorac.Od tada, pa do današnjih dana se neprekidno događaju čuda Svetog Vasilija Ostroškog.

Nikola Tesla

Nikola Tesla je rođen 1856-1943. u Smiljanu. Jedan od najblistavijih umova sveta, koji je čovečanstvu poklonio epohalne izume. Uveo je svet u električno doba, osmislio indukcioni motor, naizmeničnu struju, lasersku i radarsku tehnologiju, daljinsko upravljanje, bežičnu komunikaciju, električne automobile i mnoštvo drugih čudesnih otkrića.

Sv. Vasilije Ostroski

Hercegovac poreklom, Sveti Vasilije Ostroški rođen je 28. decembra 1610. u selu Mrkonjićima u Popovom polju. Kao sin siromašnih, ali pobožnih ljudi, od malena je vaspitavan u duhu pravoslavnog milosrđa i dobročinstva. Na Ostrogu je i preminuo 29. aprila 1671. godine (po starom kalendaru).

Dukat Isus Hrist

Isus Hrist je sin Božiji. Rođen 7. januara. Nakon krštenja na reci Jordan Isus Hrist je proveo četrdeset dana u pustinji a nakon toga je počeo da propoveda. Isus je sa svojim učenicima (apostolima) lečio ljude i propovedao im. Isus Hrist je stradao raspećem na krst, a zatim je vaskrsao.